2016. december 29. 23:22 - Ebola...

A hét fejű sárkány

800px-hercules_slaying_the_hydra.jpg

Szóval Magyarországon régen nagyon sok mocsár volt. A magyar körökön és Győrökön kívül mocsár volt ((Aminek a Csörsz árok is a tagja ) amiből volt 9 de lehet hogy régebben kevesebb éppen hét) Szóval a mocsárt mondhatták sárnak is(főleg az idegenek). A kány vagy inkább a kán (később lehetett belőle kány) azt is mindenki tudja, hogy királyt jelent a keleti felén a világnak.
A hét pedig. Hét mint hét-várnak hívták Erdélyt is de ott nem hiszem, hogy volt mocsár de, ha egybevesszük akkor régen nagyon rég Erdély és Magyarország nem különálló részként volt kezelve lehetséges, de mindenképp hasonlóra kellene gondolni, de inkább válaszolok is rá mert írja, hogy hétfejű, azaz a fej-érvár (ma Fehérvár) vagy fej-edelem szóval hét Fő fej-szék, vezér, tudjátok mire gondolok mert abból az időkből nem sok minden hivatalos maradt meg.
Összesítve a hét fejű sárkány

hét fejedelmű mocsárban(azaz akkori Magyarországon ) élő király. (kán aki a hét fejedelmet vezeti)

Akkor az a kérdés miért van a sár-kán rossznak feltüntetve nekünk. ((Vagy csak később lett a sárkán legyőzős monda mikor már az Árpádék ha voltak bejöttek vagy mások máskor pl Nagy Károly és a jelenleg magyarnak mondott nyelven beszélő hét fejedelmet likvidálták. és már csak az ellenségtől ismerjük a mondát, hogy milyen jó hogy kinyírták ???

 

Hát más nyelven szinte egyforma. olyan mint a Dák. Dákoknak volt kutyafej és mögötte hullámzó zászlaja. Persze az igaziakra gondolok nem az új Rómaiakra akik csak a 19. században akartak dákok lenni.

                                                                                                                                                                                              
                                       Sárkány      Dák Thrák-ia
angol    Drag-on- elcipel Dacian                    
szlovák Drak      Dacian
latin Draco Dacus
német Drachen Dacian Dakischen
norvég Drachen Dacian dakiske
lengyel Smok Dacian

Szlovákiában van Starý Smokovec nevü telepulés. Akkor az Öreg Sárkányt jelent. Magyarul Ótátrafüred

katalán Drac Dacian
szlovén Zmaj Dacian
Román Balaur Dac

 

A magyar, ha nem veszi át mástól a nevet akkor értelmes nevet csinál magának.

(Strabon Geographika 321

Hiszen most a mi korunkban telepített át Aelis Catus az Istros túlsó partjáról a gétáktól, kik a thrákokkal egy nyelvet beszélnek, 50 000 embert Thrákiába; ezeket moisos néven most is ott laknak s talán már az elődeiket is így nevezték; csak Ázsiában változtatták meg nevüket mysosra, vagy az is lehet-s ez jobban megfelel a történelemnek s a költő kifejezésének,hogy a thrákában előkét is mysosoknak nevezték azelőtt. )

2 komment
2016. december 29. 23:22 - Ebola...

Fehér - Fekete Magyarok


Geographiai Tudománynak első kezdete HALABAN M D CC XLIX, 300 oldal:
A dunával két nagyobb réfzekre, neveztetvén az egyik réfze, mely Nap-kelet felé vagyon Felsőnek, a másik pedig, melly Nap -nyúgot felöl vagyon, Alsó Magyar orfzágnak.

AZAZ
2 részre oszlik Magyarország duna által.
Ami keletre van az felso magyarország. Ami nap nyugatra van az Also magyarország.

Al-só magyarország: Alsó
Al-szik
Nyug-szik Nyug-at
Fek-szik Fek-et-e (fek-hely-et)
Fekete magyarok =nyugat

Felső magyarország: Felső→első
Fej-ső Fő (fel= Fő) (Fő magyarország, királyság, székhely, …..)
kel Kel-et
Fej-Ér Fehér
Fehér (régen Fejér) magyarok =kelet 

Szólj hozzá!
2016. december 29. 17:08 - Ebola...

Rólam és miért gondolom, hogy lehetséges ezt bizonyítani.

plains-landscape-grass-fields-road-tree-sky-clouds-sun-rays-1080p-wallpaper.jpg

Nem rendelkezem semmilyen nyelvészeti  képesítéssel, csak volt több időm és rengeteg könyvet olvastam a múltál kapcsolatban. De minél többet olvastam a témával kapcsolatban annál több kétely merült fel bennem, annál kritikusabban tudtam olvasni minél többet ismertem.  Olyan kérdések vetődtek fel bennem amikre aligha lehetne valami nagyon rövid választ adni.  Az igazi kétkedés nyelvészeti téren merült fel bennem amire Varga Csaba és Magyar Adorján művei hívták fel a figyelmemet és persze ki ne hagyjam Fekete Zsigmond (Magyarország vizei múltjának és vízépítkezésének történelme a magyarok be költözéséig, tekintettel a művelődéstörténeti viszonyokra 1882) könyvet amit csak ajánlani tudok, de kritikus szemmel mert ,ha felfigyelünk a dolgok kettősségére már itt felmerül a gyanú, hogy ugyan arról az időszakról van az elbeszélés csak két féle változatban. És bővebben leírja a Körök és a Győrök elhelyezkedését. Amit pontosan beakarok majd határolni az oldalon és megrajzolni, hogy régen, hol is helyezkedhettek el.   Igen persze lehet megmosolyogni őket,  néhol lehet van is miért, de akár ki aki ír egy 300 oldalas könyvet az nem garantálhatja adatai megkérdőjelezhetetlenségét és ha van is benne olyan adat ami nem valós, vagy már nem valós, attól még nem kell hitelteleníteni az egész munkát. Majd készítek egy ajánlott irodalmat is mert több olyan szerző van akit meg kell említenem hogy ki nem maradjon László Gyula

Az én legnagyobb hátrányom, hogy csak a magyarul írott iratokat tudom tanulmányozni. Ezért is kezdtem neki mert úgy gondoltam, hogy nem lehet olyan sok magyarul írott használható forrás és hipp, hopp elolvasom az összes meglévő anyagot.  Hát szerencsére még mindig találok újabbakat, amik elkerülték Magyarországot és külföldi egyetemek által vannak digitalizálva. 

 

Én jelenleg ( 2016) azon az állásponton vagyok, hogy a jelenlegi történelem nem állja meg a helyét és időzavar van benne ezért az összes dátumot és időszakot fenntartással kezeld. A történelembe beiktattak 532 vagy 1064 fiktív évet, a lényeg, hogy a hivatalos álláspont közelibe sincs a valóságnak.  A másik dolog, ha van is valami igazság az írásokban akkor én a legkorábbi írott forrásokban a magyarnak nevezet nyelvet, ami tudva van jelenleg úgymond több nyelvet foglal magában ( ezért is van (más miatt is), hogy egy dologra több szavunk van, az angolnak egy szava van több dologra )  én a gepidáknak tulajdonítom ami nagy önzés és inkább úgy kellene fogalmaznom, hogy a magyarnak nevezett nyelv áll a legközelebb az ősnyelvhez, és a gepidák is ezt beszélheték.

  

Hogy miért gondolom, hogy lehetséges ezt bizonyítani. 

1. Gyökerek - Cser Ferenc 

     Leírja, hogy a Cucuteny kultúra változatlanul megmaradhatott a helyén és még mindig ők élnek itt.  

2. Jel, Jel, Jel  - Varga Csaba

    Leírja, hogy a magyar rovásírásban megtalálható az összes környékbeli nép nyelvének betűkészlete és, ha a rovás írást mink vettük volna át, akkor ugyan olyan problémával kellet volna szembenézni, mint amikor felvettük a latin betűket azaz, a hiányzó betűk helyett több betűt, vagy egy hangra ugyan azt a betűt kellet volna alkalmazni amiről a rovásírásban szó sincs és az sem lehetséges, hogy a hiányzó mintákat más más népektől szedegettuk volna össze.  

659280faeef219358942696a3a7adcf3.png

    3. Magyar Adorján

  Felsorol jó pár olyan szavat amit szlávnak, latinnak tituláltak, de magyarban nagyobb szóbokor családja van mint az idegen nyelvekben.  Kitűnő néprajzi műve az Ősműveltség-et ajánlom mindenkinek és a kis irományát aminek a neve Nem jöttünk mi sehonnan se.

4.  A hunok három világbirodalma - Baráthosi Balogh Benedek

  Kínai forrásokból leírja a Hunok harcát és bukását, és elköltözésest. Leírja, hogy a hunok jellegzetesen a vezető réteget foglalták el és az is szokásuk volt, hogy meghagyták az ellenfél vezetőjét vezetőnek, ha behódolt nekik.

5. László Gyula.  

    A hon foglalok összlétszáma 200 000 lehetett és a leletek szerint együtt éltek az itt lévő népekkel. 

6. Gepidák

       állandó említése a Krónikákban, írásokban. Majd összeszedem őket. (Megjegyzem, hogy még ma is Német nyelvűnek tartják őket hivatalosan, de nem tudom miért. De ha német helyett magyart gondolsz és úgy átolvasod a tanulmányokat, több értelme lesz mint amúgy. )

7. Attila és a magyarok bejövetele között, ha volt 104 év telt el, úgy ahogyan a krónikákban írják. Majd lesz ilyen cikkem is ami bizonyítja.  

8. Bulcsú és Gyula 

Látván mindezen népeket a peonok, (Magyarok panonok) akiket ugroknak mondanak, s akik magukat magyaroknak nevezik, minthogy együtt voltak a görögökkel, és elméjük pallérozottságát magukénál jobbnak látták - hiszen ezek még mindig istentelenségben voltak, ahogyan korábban a bolgárok és az oroszok -, a peon nép két fejedelme (A két fejedelem Bulcsú és Gyula, akik Konstantinápolyba mentek és ott megkeresztelkedtek. Az eseményre 948 táján, Bíborbanszületett Konstantin uralkodása alatt került sor) isteni sugallatra összes hadukkal egyetemben nyomban elhatározta, hogy teljes alázattal és szeretettel akár Konstantin városáig is elmegy, óhajtván a szent keresztség felvételét és az isteni bölcsesség igéjét, amire méltónak is találtattak. És felvévén  keresztséget, s Krisztus evangéliumát [elfogadván], hazatértek. És mielőtt a görög főpapok igazában országukba jöhettek volna, és őket az írás szavaival oktathatták volna, a két fejedelem egyike, a Stefan nevű (hát neki is Stefan lett a keresztény neve ), igaz keresztény hitben legott elhunyt,

 A hetedik sereg vezérét Vérbulcsúnak Bulcsú mondták; ez állítólag Zalában a Balaton tó körül szállt meg. Azért hívták Vérbulcsúnak, mert mikor nagyapját Krimhild csatájában a németek megölték, és ez számára bizonyossá vált, bosszút akart állni rajtuk, sok németet nyárson süttetett meg, és - mint mondják - oly kegyetlenséggel dühöngött ellenük, hogy úgy itta némelyeknek még a vérét is,mint a bort.

Tehát Bulcsú nagyapját az úgymond Aladár és Csaba harcában esett el amibe a Gepidák is úgymond Csaba mellet álltak.  Van errol is idézetem majd beírom. De túl elkalandoztam. 

9.  Szent István felsorolásánál a Sclavius nevek mind kivétel nélkül magyar neveket tartalmaz.

...

Többiről inkább egyben.  

Miért van turul monda és szarvas monda is egyszerre. 

Szólj hozzá!
2016. december 29. 17:08 - Ebola...

Blognyitó

karpatmedence_6.jpg

 

Sziasztok. 

A célja a blognak, hogy más emberektől is kapjak információt, segítséget a célom elérésére, ami nem más mint bebizonyítani, hogy a magyarnak nevezett nyelv itt keletkezett a Kárpát-medencében.

Jelenleg két részre osztanám a blogot. Az első az ősember leleteket gyűjtené össze. A második pedig a nyelvi érdekességeket. A posztok állandóan változnának a beépített ötleteitek, javaslataitok alapján, szóval, ha van nyelvi érzéked vagy egyszerűen sok időd szeretettel várlak. 

 

Ajánlott előbb elolvasni ezeket:

Rólam és miért gondolom, hogy lehetséges ezt bizonyítani.

Melyik nyelv melyik betűt minek ejti.

 A magyar nyelv és mássalhangzói.

 

 reg - rex

reg rex 

reg→ Mint régről való azaz öreg,  örök-ös, agg.  

Öreg  Ő-reg ( én-reg, te-reg.) ő-rég-en (öregen) 

rég

régen

regél (A rege él. )

        

rex-latinul király

rex-reksz-regsz-reg 

lásd: Melyik nyelv melyik beüt minek ejti.

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!